Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים כסף - עמוד 3

תפריט

מה הפירוש בחלום של כסף - עמוד 3

הבנק הבינלאומי הראשון

לפי תודעה רוחנית קשר לכסף

> חלומות נוספים המכילים 'הבנק הבינלאומי הראשון'

אבי שנפטר מתקרב אלי ועושה לי הנשמה מפה לפה בעמידה

לפי תודעה רוחנית האבא עוזר לך ונותן לך עוד "אויר לנשימה". יתכן שמדובר בכסף.

> חלומות נוספים המכילים 'אבי שנפטר מתקרב אלי ועושה לי הנשמה מפה לפה בעמידה'

כסף בכל מקום

לפי תודעה רוחנית רואה רק את עניין הכסף, פעם כהוצאה ופעם רצון לקבל.

> חלומות נוספים המכילים 'כסף בכל מקום'

חברים הלווים כסף

לפי האמונה הרווחת אם החברים לוו כסף מהחולם, החלום מעיד כי חבריו עומדים לשנות את עמדתם בקשר למשהו שמאד חשוב לו.

> חלומות נוספים המכילים 'חברים הלווים כסף'

מספרים

לפי האמונה הרווחת אם החולם סופר מספרים או אנשים ,החלום מעיד על פעילות רבה בתקופה המתקרבת,ייתכן ובתחום הכלכלי או סכום כסף שיגיע ממקום לא צפוי.מספרים הינם גם ביטוי לכוחות רעיוניים,להרמוניה וסדר.

> חלומות נוספים המכילים 'מספרים'

כסף בנייר

לפי האמונה הרווחת ראה ערך כסף, המשמעות דומה.

> חלומות נוספים המכילים 'כסף בנייר'

שטרות

לפי האמונה הרווחת ראה ערך כסף

> חלומות נוספים המכילים 'שטרות'

כסף - מציאת כסף

לפי האמונה הרווחת החלום רומז על הפתעה בצורת זכייה כספית משמעותית. ייתכן גם כי צפוייה לחולם/ת סכנה בעסקה אותה הם עומדים לבצע.

> חלומות נוספים המכילים 'כסף - מציאת כסף'

כסף - איבוד כסף

לפי האמונה הרווחת אבדן כסף מצביע על קשיים וויכוחים על רקע כספי.

> חלומות נוספים המכילים 'כסף - איבוד כסף'

כסף- קבלת כסף

לפי האמונה הרווחת לחולם צפוייה הכנסה כספית, אך עליו לכלכל את מעשיו אחרת יאבד את כספו*

> חלומות נוספים המכילים 'כסף- קבלת כסף'

כסף

לפי האמונה הרווחת מתפרש הן כאזהרה והן כסימן טוב, תלוי בהקשר .

> חלומות נוספים המכילים 'כסף'