Understand My Dreams Logo

סמלים המתחילים באות - ג - עמוד 3

תפריט

מה הפירוש בחלום של סמלים המתחילים באות - ג - עמוד 3

גרב קרועה

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על עוני ואי-הצלחה.

> חלומות נוספים המכילים 'גרב קרועה'

גמלים

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר חיים ארוכים, אבל לא קלים, או קשיים בזמן הקרוב. לראות גמלים במדבר בחלום מבשר עזרה, שתגיע ברגע אחרון, או החלמה מופלאה.

> חלומות נוספים המכילים 'גמלים'

גנבו לי את התיק

לפי האמונה הרווחת תתכן התרחשות, שתביא לכם הרבה טרחות.

> חלומות נוספים המכילים 'גנבו לי את התיק'

גור כלב

לפי האמונה הרווחת יתכן קבלת מתנה.

> חלומות נוספים המכילים 'גור כלב'

גבינה

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע אל אי נעימות.

> חלומות נוספים המכילים 'גבינה'

ג'וק

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על חוב , קשיים כספיים.

> חלומות נוספים המכילים 'ג'וק'

גן אשר ירוק תמיד

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר חיים בשלום ובאשר.

> חלומות נוספים המכילים 'גן אשר ירוק תמיד'

גזזיזת שיער

לפי האמונה הרווחת אם גוזזים לכם שער בחלום - היזהרו מרמאות.

> חלומות נוספים המכילים 'גזזיזת שיער'

ג'וקים על הגוף שלי

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר עוני ואי נעימויות קטנות.

> חלומות נוספים המכילים 'ג'וקים על הגוף שלי'

גלים , גלי ים ענקיים

לפי האמונה הרווחת התקדמות בעניינים, מאבק על הצלחה.

> חלומות נוספים המכילים 'גלים , גלי ים ענקיים'

גינה מוזנחת

לפי האמונה הרווחת רמז לחולם שהוא מוקף ביועצים מזויפים.

> חלומות נוספים המכילים 'גינה מוזנחת'

גשם ביום קיץ

לפי האמונה הרווחת אם בחלום מופיע גם שמש - זה מצביע על שינויים נעימים.

> חלומות נוספים המכילים 'גשם ביום קיץ'

גנב בבית

לפי האמונה הרווחת רמז לרמאות כלשהי.

> חלומות נוספים המכילים 'גנב בבית'

גבות של מישהו

לפי האמונה הרווחת סימן להפרעות בלתי צפויות.

> חלומות נוספים המכילים 'גבות של מישהו'

גרזן

לפי האמונה הרווחת חלום מבשר על כך שהנאה ושמחה שתקבלו תלויים ממאמץ ומרץ שלכם.

> חלומות נוספים המכילים 'גרזן'

גרוטאות

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על הרבה בעיות שקשה מאוד לפתור אותן ותחושת אי שביעות רצון.

> חלומות נוספים המכילים 'גרוטאות'

גילוי עריות

לפי האמונה הרווחת אתכן שבקרוב אתם יכולים לאבד את מעמדכם בחברה ולהיכשל בעסקים.

> חלומות נוספים המכילים 'גילוי עריות'

גחלילית

לפי האמונה הרווחת לקבל בשורה נעימה.

> חלומות נוספים המכילים 'גחלילית'

גרגירי קפה

לפי האמונה הרווחת לראות אותם בחלום - רמז שבקרוב יהיה לכם הזדמנות להיות מאושרים.

> חלומות נוספים המכילים 'גרגירי קפה'

גרגירי רימון

לפי האמונה הרווחת לאכול אותם בחלום – תהיו מוקסמים ממישהו.

> חלומות נוספים המכילים 'גרגירי רימון'