Understand My Dreams Logo

סמלים המתחילים באות - ד - עמוד 3

תפריט

מה הפירוש בחלום של סמלים המתחילים באות - ד - עמוד 3

דג כחול [חזק]

לפי תודעה רוחנית התפתחות אינטואטיבית

> חלומות נוספים המכילים 'דג כחול [חזק]'

דם יורד מהשניים

לפי תודעה רוחנית אזהרה ממחלה

> חלומות נוספים המכילים 'דם יורד מהשניים'

דם על החצאית ארוכה

לפי תודעה רוחנית אזהרה

> חלומות נוספים המכילים 'דם על החצאית ארוכה'

דם מראש

לפי תודעה רוחנית אזהרה

> חלומות נוספים המכילים 'דם מראש'

דם מהשיניים

לפי תודעה רוחנית חולי

> חלומות נוספים המכילים 'דם מהשיניים'

דם בשתן

לפי תודעה רוחנית אזהרה

> חלומות נוספים המכילים 'דם בשתן'

דג זהב קופץ מאקוריום

לפי תודעה רוחנית כסף שהולך לאיבוד או הפסד

> חלומות נוספים המכילים 'דג זהב קופץ מאקוריום'

דגי זהב באקווריום

לפי האמונה הרווחת לראות דג זהב בחלום מבשר הרבה הרפתקאות מוצלחות ונעימות.

> חלומות נוספים המכילים 'דגי זהב באקווריום'

דגים חיים

לפי תודעה רוחנית מזל , פוריות , שגשוג

> חלומות נוספים המכילים 'דגים חיים'

דלי אדום

לפי תודעה רוחנית אזהרה

> חלומות נוספים המכילים 'דלי אדום'

דם ים שקיעה

לפי תודעה רוחנית אזהרה

> חלומות נוספים המכילים 'דם ים שקיעה'

דינוזאורים גדולים ובחיפושים

לפי תודעה רוחנית לא רואה בפרופרציות נכונות את אשר אתה עובר בחייך

> חלומות נוספים המכילים 'דינוזאורים גדולים ובחיפושים'

דם בתבור

לפי תודעה רוחנית רגשנות יתר

> חלומות נוספים המכילים 'דם בתבור'

דג חי בתוך שקית מים

לפי תודעה רוחנית פרנסה , או כסף קטן שאתה מקבל

> חלומות נוספים המכילים 'דג חי בתוך שקית מים'

דג ללא ראש שמנקים את קרביו ובתוכו מאחורי הקרביים המלוכלכים קרביים טובים ונקיים

לפי תודעה רוחנית תסתכל בקנקן , מראה כי אין אתה מסתכל נכון על חייך . לא כל מה שנוצץ = זהב

> חלומות נוספים המכילים 'דג ללא ראש שמנקים את קרביו ובתוכו מאחורי הקרביים המלוכלכים קרביים טובים ונקיים'

דם בתחתונים

לפי תודעה רוחנית רגשנות מינית

> חלומות נוספים המכילים 'דם בתחתונים'

דםמהפה

לפי תודעה רוחנית דם מסמל את החיים והחיוניות -מרוקן מרגשות

> חלומות נוספים המכילים 'דםמהפה'

דג קרפיון

לפי תודעה רוחנית ברכה

> חלומות נוספים המכילים 'דג קרפיון'

דם מהבטן

לפי תודעה רוחנית אמת פנימית של עצמך

> חלומות נוספים המכילים 'דם מהבטן'