Understand My Dreams Logo

סמלים המתחילים באות - י - עמוד 3

תפריט

מה הפירוש בחלום של סמלים המתחילים באות - י - עמוד 3

יש לי רהיטים מפוארים בחלום

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר עתיד טוב.

> חלומות נוספים המכילים 'יש לי רהיטים מפוארים בחלום'

ידית של דלת

לפי האמונה הרווחת היכרות עם מישהו.

> חלומות נוספים המכילים 'ידית של דלת'

ילדים מתנשקים

לפי האמונה הרווחת פיוס משמח במשפחה וסיפוק מעבודה.

> חלומות נוספים המכילים 'ילדים מתנשקים'

ישיבה

לפי האמונה הרווחת פעילות נמרצת בעניינים. אבל אם האנשים שנמצאים בישיבה לא מסוגלים להשיג הסכם – אז החלום מצביע על אכזבות.

> חלומות נוספים המכילים 'ישיבה'

יונה עפה

לפי האמונה הרווחת לא כדאי לחשוש מאי-הבנות. יתכן גם קבלת ידיעות מחבר הרחוק.

> חלומות נוספים המכילים 'יונה עפה'

יונים על הגג

לפי האמונה הרווחת בשורות טובות, שמחה.

> חלומות נוספים המכילים 'יונים על הגג'

יד, ידיים

לפי האמונה הרווחת אם ראיתם בחלום ידיים יפות – צפויה לכם תהילה, ומעמד גבוה בקרב חוג החברים שלכם.

> חלומות נוספים המכילים 'יד, ידיים'

ים נסוג אחורה (שפל)

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר לכם הצלחה בחיים, זכייה בלוטו ואפילו קבלת ירושה.

> חלומות נוספים המכילים 'ים נסוג אחורה (שפל)'

ילדות צוחקות

לפי האמונה הרווחת לשמוע בחלום צחוק מאושר של ילדים מבשר שמחה ובריאות.

> חלומות נוספים המכילים 'ילדות צוחקות'

ינשוף בחלום

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר שישמיצו אתכם או שתהיה סכנת תקיפה.

> חלומות נוספים המכילים 'ינשוף בחלום'

יופי

לפי האמונה הרווחת בכללי יופי מסמל משהו חיובי.

> חלומות נוספים המכילים 'יופי'

ילד

ילדות, תמימות, הנאה ללא רווחים, חופש מדאגות. לחלום על ילדים עלול להצביע על בעיה מוסרית ועך כך שעלולים להביא צער לאדם קרוב. לפי האמונה הרווחת אם ילד בחלום - אם ילד בחלום - נאה ונקי, זה מצביע על אהבה הדדית וידידות חמה.

> חלומות נוספים המכילים 'ילד'

יקום

לפי האמונה הרווחת יש לכם תקוות שווא על סיום עניין או מצב כלשהו, אתם תצטרכו לחכות לכך זמן ממושך.

> חלומות נוספים המכילים 'יקום'

ירושה

לפי האמונה הרווחת לקבל ירושה בחלום מרמז שיהיו לכם את כל התנאים כדי להגשים את חלומותיכם בהצלחה.

> חלומות נוספים המכילים 'ירושה'

ילדים אוכלים גלידה

לפי האמונה הרווחת סימן לשפע ואושר.

> חלומות נוספים המכילים 'ילדים אוכלים גלידה'

יום

לפי האמונה הרווחת שיפור ענייניכם והכרויות נעימות.

> חלומות נוספים המכילים 'יום'

ים סוער

לפי האמונה הרווחת חיים סוערים

> חלומות נוספים המכילים 'ים סוער'

ים שקט

לפי האמונה הרווחת חיים שקטים

> חלומות נוספים המכילים 'ים שקט'

יושן על ספסל בחוץ

לפי תודעה רוחנית מוצא את הביטחון והרוגע מחוץ לבית.

> חלומות נוספים המכילים 'יושן על ספסל בחוץ'

יחסי מין עים בני אותו מין

לפי תודעה רוחנית לא בהכרח משיכה לבני אותו המין.יותר רצון לחוש איתם/איתן רגשות חופשיים, להביע רצונות הכי פנימיים ללא חשש שאלה ישתמשו בהם לרעתך.

> חלומות נוספים המכילים 'יחסי מין עים בני אותו מין'