Understand My Dreams Logo

סמלים המתחילים באות - א - עמוד 3

תפריט

מה הפירוש בחלום של סמלים המתחילים באות - א - עמוד 3

אמא בהריון

לפי תודעה רוחנית רעיון חדש בדרך

> חלומות נוספים המכילים 'אמא בהריון'

אפרוח

לפי תודעה רוחנית התחלות חדשות ונאיביות

> חלומות נוספים המכילים 'אפרוח'

אבא שלי שנפטר מחבק אותי ומבקש שאני אבוא לגור איתו בבית שלו שהיה

לפי תודעה רוחנית געגועים וזכרונות מהילדות ומבית האב . שלמה טל שלוחה 45

> חלומות נוספים המכילים 'אבא שלי שנפטר מחבק אותי ומבקש שאני אבוא לגור איתו בבית שלו שהיה'

אני אורזת

לפי תודעה רוחנית התחדשות

> חלומות נוספים המכילים 'אני אורזת'

אלומות בשדה

לפי תודעה רוחנית השגיות

> חלומות נוספים המכילים 'אלומות בשדה'

אני לשה בצק

לפי האמונה הרווחת לאישה צעירה החלום מבשר שינויים בחיים הפרטיים שלה.

> חלומות נוספים המכילים 'אני לשה בצק'

אני קיבלתי ממישהו מוכר מפתח לבית שלו

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר עזרה לא צפויה במצב מסובך.

> חלומות נוספים המכילים 'אני קיבלתי ממישהו מוכר מפתח לבית שלו'

אני בהריון וחלמתי שיש לי בת

לפי תודעה רוחנית מראה כי יש לך רעיון בדרך והוא טוב

> חלומות נוספים המכילים 'אני בהריון וחלמתי שיש לי בת'

אהבה בחלום עם אדם זר

לפי תודעה רוחנית מחפשת דבר מה חדש

> חלומות נוספים המכילים 'אהבה בחלום עם אדם זר'

אני עף בחלום

לפי תודעה רוחנית שאיפות שלך

> חלומות נוספים המכילים 'אני עף בחלום'

אני אוכלת זיתים ירוקים

לפי תודעה רוחנית בתחילת דרך חדשה

> חלומות נוספים המכילים 'אני אוכלת זיתים ירוקים'

אני מוליכה סוס חום

לפי תודעה רוחנית את רוצה להוליך גבר מסויים לחייך

> חלומות נוספים המכילים 'אני מוליכה סוס חום'

אכילת זיתים ירוקים

לפי תודעה רוחנית פרוייקטים בתכנון

> חלומות נוספים המכילים 'אכילת זיתים ירוקים'

אין לי קול

לפי תודעה רוחנית קושי בביטוי

> חלומות נוספים המכילים 'אין לי קול'

אוטו עולה

לפי תודעה רוחנית עליה במסלול החיים

> חלומות נוספים המכילים 'אוטו עולה'

אוטו עולב במדרגות ללא הצלחה אבל מנסה שנית עם הצלחה

לפי תודעה רוחנית שליטה בחייך בהתחלה קשה אחח"כ מצליח

> חלומות נוספים המכילים 'אוטו עולב במדרגות ללא הצלחה אבל מנסה שנית עם הצלחה'

אוטו חדש

לפי תודעה רוחנית לבנות שליטה חדשה בחיים

> חלומות נוספים המכילים 'אוטו חדש'

אמא הכינה אורז

לפי תודעה רוחנית אמא מתכננת כל מיני תוכניות עבורך

> חלומות נוספים המכילים 'אמא הכינה אורז'