Understand My Dreams Logo

סמלים המתחילים באות - ב - עמוד 3

תפריט

מה הפירוש בחלום של סמלים המתחילים באות - ב - עמוד 3

בננה

הבננה על פי הקבלה היא סימן למחלה לא קשה. אם אישה חולמת שהיא אוכלת בננה, אמנם בנאלי אך סימן לחוסר בדיני אישות. אם גבר אוכל בננה סימן לכוח גברי.

> חלומות נוספים המכילים 'בננה'

בשר

שגשוג כלכלי, אבל לא מוגזם. אוכל בשר אדם - ישנא רע. המחלק בשר בחלום - סימן למחלוקת. האוכל בשר צלי - הפסד יגיע, צרה תעבור עליו. האוכל בשר מכל סוג שהוא - סימן לאבידה. הרואה בשר מבושל - צער יגיד.

> חלומות נוספים המכילים 'בשר'

בבניין

הרואה בניין גבוה בחלום - מורה על חיים ארוכים ומאושרים. הרואה שהוא עצמו נמצא בין בניינים - יחליף דירתו ומקומו. הרואה עצמו בונה בניין - ירד מכנסיו, או יחלה או ימות ב"מ. הרואה בניין בנוי - טוב לו. ואם הרסוהו הבונים - רע לו. בניין גבוה - אופקים חדשים. בניין ישן וחרב - כישלונות. בניין בו אחזה אש - סכנה! לפי האמונה הרווחת אם בחלומך ראית בניין, שפוט את החלום לפי גודלו של הבניין. אם גודלו של בניין רגיל באזור מגוריך – החלום מרמז על שינויים בחייך בעתיד הקרוב. אם הבניין גדול במיוחד – צפויה לך הצלחה מזהירה בעתיד.

> חלומות נוספים המכילים 'בבניין'

בית

הבית מסמל את הקשר של החולם עם עברו. קשר לפנימי הספיריטואלי. הצורך להיות מושלם. להגיע אל המנוחה והנחלה. אם אתה רואה את ביתך היכן שנולדת הוא הרוס, מחלה מממשת ובאה. אך אם הבית מסודר והכל במקומו, הרמוניה תבוא עליך. בית כללי מייצג מצב כספי. לחלום על בית גדול ומסודר מראה כי בקרוב תשפר את מצבך הכלכלי. אך בית הרוס עלול להצביע על מצב נפשי קשה ועל מחלות.

> חלומות נוספים המכילים 'בית'

בית כנסת גדול ומפואר עם מתפללים

לפי תודעה רוחנית מחפש ברכה ושייכות

> חלומות נוספים המכילים 'בית כנסת גדול ומפואר עם מתפללים'

בגדי תינוקות

לפי תודעה רוחנית חזרה לעבר או להיתקע עם דברים מהעבר

> חלומות נוספים המכילים 'בגדי תינוקות'

בן אדם משתין

לפי תודעה רוחנית ניקיון של הנפש והגוף מבפנים

> חלומות נוספים המכילים 'בן אדם משתין'

בריכה במים מלוכלכים

לפי תודעה רוחנית פרנסה

> חלומות נוספים המכילים 'בריכה במים מלוכלכים'

ברווז יוצא מביצה

לפי תודעה רוחנית רעיון חדש בוקע

> חלומות נוספים המכילים 'ברווז יוצא מביצה'

בית הוריי נשרף

לפי תודעה רוחנית מחשבה של התת מודע אילו יכולתי להתחיל שוב את חיי מחדש

> חלומות נוספים המכילים 'בית הוריי נשרף'

ביקור חולים

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על האושר מפתיע.

> חלומות נוספים המכילים 'ביקור חולים'

בים עם חברים

לפי תודעה רוחנית מחפש לעשות משהו יחד עם שותפים

> חלומות נוספים המכילים 'בים עם חברים'

בצל ירוק

לפי תודעה רוחנית עוד ארוכה הדרך אל האושר ורצופה בכוונות טובות

> חלומות נוספים המכילים 'בצל ירוק'

בית בצבע לבן

לפי תודעה רוחנית התחדשות

> חלומות נוספים המכילים 'בית בצבע לבן'

בגד צהוב

לפי תודעה רוחנית יש לפעול ולפתח את האינטואיציה שלך

> חלומות נוספים המכילים 'בגד צהוב'

ברכה על היריון

לפי תודעה רוחנית רעיון טוב בדרך

> חלומות נוספים המכילים 'ברכה על היריון'

בית שימוש ויציאה

לפי תודעה רוחנית התנקות מהסביבה ודברים שלילים שדבקו בך

> חלומות נוספים המכילים 'בית שימוש ויציאה'

בעלי שוחה במים

לפי תודעה רוחנית פרנסה - דואגת מההכנסה של בעלך בבית

> חלומות נוספים המכילים 'בעלי שוחה במים'

בית ירוק

לפי תודעה רוחנית תחילתה של דרך חדשה

> חלומות נוספים המכילים 'בית ירוק'

בד לבן

לפי תודעה רוחנית אתה שואף להתחיל הכל מחדש

> חלומות נוספים המכילים 'בד לבן'