Understand My Dreams Logo

סמלים המתחילים באות - ט - עמוד 3

תפריט

מה הפירוש בחלום של סמלים המתחילים באות - ט - עמוד 3

טיפטוף גשם

לפי האמונה הרווחת לשמוע טפטוף גשם על הגג מסמל אושר והנאות קטנות בבית.

> חלומות נוספים המכילים 'טיפטוף גשם'

טיול

לפי האמונה הרווחת רווחים בשילוב עם הנאות

> חלומות נוספים המכילים 'טיול'

טלפון

לפי תודעה רוחנית הודעה

> חלומות נוספים המכילים 'טלפון'

טבעת נישואים

לפי תודעה רוחנית רמז לקשר בין משתתפי האירועים בחלום.

> חלומות נוספים המכילים 'טבעת נישואים'

טיול במרחב ענק של דשא ירוק

לפי תודעה רוחנית להיות במקום המעניק אהבה לכולם ללא גבול וללא מגבלות.

> חלומות נוספים המכילים 'טיול במרחב ענק של דשא ירוק'

טונה

לפי האמונה הרווחת כדג, רמז להודעה ברוכה מהצפון.

> חלומות נוספים המכילים 'טונה'

טבעת זהב

לפי האמונה הרווחת אהבה מקשרת

> חלומות נוספים המכילים 'טבעת זהב'

טירה, גן-עדן, אצבעות

לפי האמונה הרווחת מבצר, מקום שמביא אושר, סימון נושא

> חלומות נוספים המכילים 'טירה, גן-עדן, אצבעות'

טלית

לפי תודעה רוחנית בקשה לקבלת עזרה מהאל.

> חלומות נוספים המכילים 'טלית'

טיפה

לפי האמונה הרווחת רגש אופייני

> חלומות נוספים המכילים 'טיפה'

טלויזיה

לפי תודעה רוחנית אומר שאת/ה צריך/ה לראות את עצמך לאורך זמן.

> חלומות נוספים המכילים 'טלויזיה'

טפט

לפי תודעה רוחנית לייפות את המכשול

> חלומות נוספים המכילים 'טפט'

טבעת אירוסין שאבן שלה נפלה

לפי תודעה רוחנית כאשר אבן "הולכת" סימן שאינך זקוקה לה, לאבן ולטבעת.

> חלומות נוספים המכילים 'טבעת אירוסין שאבן שלה נפלה'

טיל

לפי האמונה הרווחת מסמל את האבר הגברי.

> חלומות נוספים המכילים 'טיל'

טלה

לפי האמונה הרווחת מאמצי החולם נושאים פרי שהוא עומד להנות ממנו.

> חלומות נוספים המכילים 'טלה'

טיול בחוץ

לפי האמונה הרווחת אם הטיול רגלי, החלום מרמז על תקופה של חוסר כוון,בדידות,אי סדר, או על תקופה בה החולם עובר תהליך של קבלת החלטות.

> חלומות נוספים המכילים 'טיול בחוץ'

טבעת כסף

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על שיפור במצבו הנוכחי של החולם.

> חלומות נוספים המכילים 'טבעת כסף'

טבעת נשברה

לפי האמונה הרווחת חשש של החולם על פגיעה במעמדו ,כבודו ושלמות משפחתו או נישואיו.

> חלומות נוספים המכילים 'טבעת נשברה'

טרקטור הרס בניין

לפי האמונה הרווחת משהו אימתני מאיים על נפשו ושלמותו של החולם.

> חלומות נוספים המכילים 'טרקטור הרס בניין'

טביעה במים

לפי האמונה הרווחת אם אדם חולם על טביעה במים מדבר הדבר כי בקרוב יקרה לו משהו ויפול בידיים של אנשים לא טובים

> חלומות נוספים המכילים 'טביעה במים'