Understand My Dreams Logo

סמלים המתחילים באות - ל - עמוד 3

תפריט

מה הפירוש בחלום של סמלים המתחילים באות - ל - עמוד 3

לעשות פרצופים

לפי האמונה הרווחת החולם צפוי לשמוח ולהיות בחברה גדולה ורועשת.

> חלומות נוספים המכילים 'לעשות פרצופים'

להתרחץ באמבטיה

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על הצלחה באהבה ובכלל.

> חלומות נוספים המכילים 'להתרחץ באמבטיה'

להריח ריח וניל

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר התחזקות כוחות של החולם ושיפור בעניינים.

> חלומות נוספים המכילים 'להריח ריח וניל'

לבקר חולה

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על מזל הלא צפוי.

> חלומות נוספים המכילים 'לבקר חולה'

לאכול לחמנייה

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על בריאות טובה, רווח והצלחה.

> חלומות נוספים המכילים 'לאכול לחמנייה'

לגנוב

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על השפלה, עוני וייסורים.

> חלומות נוספים המכילים 'לגנוב'

לתלות כביסה

לפי האמונה הרווחת ייתכן רווח, או זכייה, או קבלת ירושה.

> חלומות נוספים המכילים 'לתלות כביסה'

לתפוס פרפר

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר הצלחה באהבה.

> חלומות נוספים המכילים 'לתפוס פרפר'

לחם שיפון

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על הצלחה ורווח.

> חלומות נוספים המכילים 'לחם שיפון'

לשבת במדרגות הבניין

לפי האמונה הרווחת החלום מרמז שאתה נמצא בדרך לשגשוג, אך אל תצפה לתוצאות בזמן הקרוב.

> חלומות נוספים המכילים 'לשבת במדרגות הבניין'

לגלח

לפי תודעה רוחנית להתחדש

> חלומות נוספים המכילים 'לגלח'

לעוף בלי כנפיים

לפי תודעה רוחנית מבקש לעשות את הבלתי אפשרי

> חלומות נוספים המכילים 'לעוף בלי כנפיים'

להקה של דגים שחורים

לפי תודעה רוחנית בעיות בפרנסה ובהצלחה

> חלומות נוספים המכילים 'להקה של דגים שחורים'

לידה של בת

לפי תודעה רוחנית שימחה

> חלומות נוספים המכילים 'לידה של בת'

לעוף גבוהה

לפי תודעה רוחנית מבקש לעצמך הצלחה כבירה

> חלומות נוספים המכילים 'לעוף גבוהה'

לטאה גדולה בתוך ביצה

לפי תודעה רוחנית מצב הכלכלי שלך בסכנה

> חלומות נוספים המכילים 'לטאה גדולה בתוך ביצה'

לצייר עץ

לפי תודעה רוחנית מחפש אחיזה במציאות

> חלומות נוספים המכילים 'לצייר עץ'

לא מצליחה לרוץ

לפי תודעה רוחנית לא מוציא לפועל את התוכניות שלך

> חלומות נוספים המכילים 'לא מצליחה לרוץ'

לתת מפתח

לפי תודעה רוחנית מגיש עזרה

> חלומות נוספים המכילים 'לתת מפתח'

לבוש זהב

לפי תודעה רוחנית חלום יפה מאוד מדבר על כבוד והערכה שאנשים רוכשים לך

> חלומות נוספים המכילים 'לבוש זהב'