Understand My Dreams Logo

סמלים המתחילים באות - נ - עמוד 3

תפריט

מה הפירוש בחלום של סמלים המתחילים באות - נ - עמוד 3

נחנקת

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על שינויים רציניים או על מחסור.

> חלומות נוספים המכילים 'נחנקת'

נעליים קרועות

לפי האמונה הרווחת אם החולם רואה את עצמו בנעליים קרועות - החלום מבשר מחלה ועוני.

> חלומות נוספים המכילים 'נעליים קרועות'

נייר צבעוני

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על שמחה.

> חלומות נוספים המכילים 'נייר צבעוני'

נוצות ענקיות

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר התגשמות החלומות של החולם.

> חלומות נוספים המכילים 'נוצות ענקיות'

נוצות עפות סביבי

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר חיים קלים ומשמחים.

> חלומות נוספים המכילים 'נוצות עפות סביבי'

נהיגה בכביש

לפי תודעה רוחנית ההתבוננות שלך על חייך

> חלומות נוספים המכילים 'נהיגה בכביש'

נסיון לתפס על הר

לפי תודעה רוחנית בונה תוכניות לעתיד לשיפור והגשמת שאיפותיך

> חלומות נוספים המכילים 'נסיון לתפס על הר'

נחש לבן

לפי תודעה רוחנית תמים

> חלומות נוספים המכילים 'נחש לבן'

נחש ירוק

לפי תודעה רוחנית גבר חדש

> חלומות נוספים המכילים 'נחש ירוק'

נחש ירוק מכיש

לפי תודעה רוחנית התחלה של רומן חדש

> חלומות נוספים המכילים 'נחש ירוק מכיש'

נחש סגול ונחש צהוב

לפי תודעה רוחנית התפתחות אינטואטיבית ורוחנית

> חלומות נוספים המכילים 'נחש סגול ונחש צהוב'

נחש שנפתח בעזרת רוכסן

לפי תודעה רוחנית חלום פאלי

> חלומות נוספים המכילים 'נחש שנפתח בעזרת רוכסן'

נפילה לתהום של חברים טובים

לפי תודעה רוחנית אתה נגרר אחרי אחרים

> חלומות נוספים המכילים 'נפילה לתהום של חברים טובים'

נפלו לידי טילים מתוכם יצאו זיקוקים

לפי תודעה רוחנית ההשקפה שלך לחיים פאסימית

> חלומות נוספים המכילים 'נפלו לידי טילים מתוכם יצאו זיקוקים'

נסיעה על אופנוע אך מבלי להניעו

לפי תודעה רוחנית עדיין לא לקחת שליטה על העיניינים שלך

> חלומות נוספים המכילים 'נסיעה על אופנוע אך מבלי להניעו'

נעלים גדולות

לפי תודעה רוחנית אתה לא מתטים למה שאתה עושה או ששאיםותיך לא תואמות את המציאות

> חלומות נוספים המכילים 'נעלים גדולות'

נקרעה שרשרת

לפי תודעה רוחנית סיום תקופה

> חלומות נוספים המכילים 'נקרעה שרשרת'

נחש קוברה

לפי תודעה רוחנית חלום פאלי

> חלומות נוספים המכילים 'נחש קוברה'

נעקצתי באצבע על ידי זחל ארסי (נדל)

לפי תודעה רוחנית בעיה קטנה שתתקל בה

> חלומות נוספים המכילים 'נעקצתי באצבע על ידי זחל ארסי (נדל)'

נעליים ישנות נוחות

לפי תודעה רוחנית מפחד משינויים

> חלומות נוספים המכילים 'נעליים ישנות נוחות'