Understand My Dreams Logo

סמלים המתחילים באות - ע - עמוד 3

תפריט

מה הפירוש בחלום של סמלים המתחילים באות - ע - עמוד 3

עכביש גדול

לפי תודעה רוחנית מישהורוקם מזימות ואפילו אתה

> חלומות נוספים המכילים 'עכביש גדול'

עכבר לבן רשע

לפי תודעה רוחנית אתה רואה דברים בצורה תמימה

> חלומות נוספים המכילים 'עכבר לבן רשע'

עיניים עצומות

לפי תודעה רוחנית מסרבת לראות את הדבר האמיתי

> חלומות נוספים המכילים 'עיניים עצומות'

ענידת צמיד על היד

לפי תודעה רוחנית מבקשת לעצמך פרנסה

> חלומות נוספים המכילים 'ענידת צמיד על היד'

עליתי לירושלים והדלקתי נר

לפי תודעה רוחנית נפשך מבקשת מרגוע

> חלומות נוספים המכילים 'עליתי לירושלים והדלקתי נר'

עכבישים

לפי תודעה רוחנית האם אתה טומן מלכודת או טומנים לך מלכודת

> חלומות נוספים המכילים 'עכבישים'

עקרות (לא יכולה ללדת)

לפי תודעה רוחנית מחפש רעיונות חדשים אבל אין

> חלומות נוספים המכילים 'עקרות (לא יכולה ללדת)'

עליה על סולם

לפי תודעה רוחנית השאיפות שלך להגיע מעלה

> חלומות נוספים המכילים 'עליה על סולם'

עליה תלולה סלעים

לפי תודעה רוחנית צורת ההיסתכלות שלך לחיים עבודה קשה ע"מ להגיע להישגים.

> חלומות נוספים המכילים 'עליה תלולה סלעים'

עכבר לבן

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על נישואים יציבים.

> חלומות נוספים המכילים 'עכבר לבן'

עליתי על האוטובוס הלא נכון

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על בחירת דרך החיים לא נכונה. כדאי לעצור ולחשוב, האם הכל נכון בחייך.

> חלומות נוספים המכילים 'עליתי על האוטובוס הלא נכון'

עוברת דירה

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר שינויים חיוביים הצפויים לך.

> חלומות נוספים המכילים 'עוברת דירה'

עננים בהירים

לפי האמונה הרווחת אם החולם רואה גם קרני שמש מבצבצות מבעד העננים – סימן שהוא יצליח בקרוב אחרי תקופת דאגות וטרחות.

> חלומות נוספים המכילים 'עננים בהירים'

עלייה לאוטובוס

לפי תודעה רוחנית שליטה על חייך

> חלומות נוספים המכילים 'עלייה לאוטובוס'

עף באויר

לפי תודעה רוחנית שאיפות

> חלומות נוספים המכילים 'עף באויר'

עיניים חומות כהות

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על רמאות ובגידה.

> חלומות נוספים המכילים 'עיניים חומות כהות'

עכברים בבית

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על זמנים לא קלים.

> חלומות נוספים המכילים 'עכברים בבית'

עגיל שהוא לא שלי שגדל לממדים גדולים

לפי תודעה רוחנית מישהו שליך מגיע להצלחה

> חלומות נוספים המכילים 'עגיל שהוא לא שלי שגדל לממדים גדולים'

עגילים לבנים

לפי תודעה רוחנית הצלחה

> חלומות נוספים המכילים 'עגילים לבנים'

עכבר כחול

לפי תודעה רוחנית תחושות של רוחניות,צדק אינטואיציה, אמת , צניעות ורוחב לב

> חלומות נוספים המכילים 'עכבר כחול'