Understand My Dreams Logo

סמלים המתחילים באות - ק - עמוד 3

תפריט

מה הפירוש בחלום של סמלים המתחילים באות - ק - עמוד 3

קפיצה מעל מדרגות לבנות

לפי תודעה רוחנית ההסתכלות והשאיפה להצלחה מנקודת מבט נאיבית

> חלומות נוספים המכילים 'קפיצה מעל מדרגות לבנות'

קוראת בקלפים

לפי תודעה רוחנית את מחפשת פתרונות לשאלות ומנסה לראות מי ייתן לך אותן

> חלומות נוספים המכילים 'קוראת בקלפים'

קבלת שכר בחלום

לפי האמונה הרווחת זהו רמז שמישהו חותר תחתיך וגורם לך נזק ללא ידיעתך.

> חלומות נוספים המכילים 'קבלת שכר בחלום'

קמצנות

לפי האמונה הרווחת אם החולם הוא שמתקמצן בחלום – החלום מצביע על יהירות יתר.

> חלומות נוספים המכילים 'קמצנות'

קאקי

לפי תודעה רוחנית אדם העושה את צרכיו זה סימן טוב

> חלומות נוספים המכילים 'קאקי'

קונה קישואים

לפי תודעה רוחנית יש להתייחס לחלום כירק ירוק ולכן זה מעיד על דבר טוב ובריאות

> חלומות נוספים המכילים 'קונה קישואים'

קיבלתי מתנה נעלים שחורות

לפי תודעה רוחנית נעליים יש הטוענים כי זה הזדמנויות או חברים ,הצבע כי זה מעיד על דבר לא חיובי או גבר כהה עור.

> חלומות נוספים המכילים 'קיבלתי מתנה נעלים שחורות'

קוצץ ציפורניים

לפי תודעה רוחנית צרות בדרך

> חלומות נוספים המכילים 'קוצץ ציפורניים'

קניית גרביים סגולים

לפי תודעה רוחנית מודעות רוחנית שעדיין כבויה אצלך

> חלומות נוספים המכילים 'קניית גרביים סגולים'

קבלת אזהרה פעמיים על הריון משתי נשים שונות (צעירות )

לפי תודעה רוחנית רעיונות בדרך לא כ"כ מוצלחים

> חלומות נוספים המכילים 'קבלת אזהרה פעמיים על הריון משתי נשים שונות (צעירות )'

קיבלתי פרות וירקות

לפי תודעה רוחנית חלום טוב מאוד ומבורך

> חלומות נוספים המכילים 'קיבלתי פרות וירקות'

קיקלופ

לפי האמונה הרווחת לראות בחלום קיקלופ עם עין אחת – סימן כי בקרוב אתה תצליח לנוח ולהנות מכל היופי של החיים.

> חלומות נוספים המכילים 'קיקלופ'

קערה

לפי האמונה הרווחת אם חלמת על קערה מלאה – החלום מרמז על בעיות בתחום הרומנטי או המשפחתי. קערה ריקה בחלום – מסמלת שלום ושלוה.

> חלומות נוספים המכילים 'קערה'

קניית שטיחים בחלום

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר רווח עצום.

> חלומות נוספים המכילים 'קניית שטיחים בחלום'

קסיסת ציפורניים

לפי תודעה רוחנית ל]י הקבלה מצביעה על חוכמה.

> חלומות נוספים המכילים 'קסיסת ציפורניים'

קושי לעוף

לפי תודעה רוחנית הקושי להוציא מהכוח אל הפועל.

> חלומות נוספים המכילים 'קושי לעוף'

קבר של צדיק

לפי תודעה רוחנית כנס לאינטרנט לקברי צדיקים ראה איזה מהצדיקים מדבר אליך וכדאי לבקר שם.

> חלומות נוספים המכילים 'קבר של צדיק'

קמע

לפי תודעה רוחנית מחפש אחיזה במשהו שלמעשה נמצא בתוכך.

> חלומות נוספים המכילים 'קמע'

קוראים בשמי בחלום

לפי האמונה הרווחת אם בחלום קוראים לכם בשמכם יותר מפעם אחת – סימן שאתם מסתובבים בחברת אנשים חביבים שאפשר לסמוך עליהם.

> חלומות נוספים המכילים 'קוראים בשמי בחלום'