Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים ריב - עמוד 4

תפריט

מה הפירוש בחלום של ריב - עמוד 4

נשק

לפי האמונה הרווחת חלום שרומז על מחלוקות ויכוחים או מריבות עם מישהו מסביבתו הקרובה של החולם.

> חלומות נוספים המכילים 'נשק'

אחים

לפי האמונה הרווחת אם החולם הינו גבר - אחים בחלום מסמלים את היריבות או את התמיכה המשפחתית ,הכל לפי נסיבות החלום.

> חלומות נוספים המכילים 'אחים'

יהלום

לפי האמונה הרווחת מבשר על תקופה לא קלה, בחיי החולם, המאופיינת במריבות משפחתיות וחוסר סדר בבית.

> חלומות נוספים המכילים 'יהלום'

חיילים

לפי האמונה הרווחת החלום רומז כי החולם עשוי למצוא את עצמו במרכז של ויכוח או מריבה גם אם לא התכוון לכך.

> חלומות נוספים המכילים 'חיילים'

ענן מוריד גשם

לפי האמונה הרווחת בעיות ומריבות עם חברים,רוגז והסתבכויות.

> חלומות נוספים המכילים 'ענן מוריד גשם'

כבד

לפי האמונה הרווחת החולם אוגר את "הרעל" ,כעסים,אכזבות,רוגז ומריבות.

> חלומות נוספים המכילים 'כבד'

מריבות

לפי האמונה הרווחת חלום על מריבות הינו חלום מטהר, המצביע על הצלחה שתבוא בעקבות כישלון.

> חלומות נוספים המכילים 'מריבות'

דלק

לפי האמונה הרווחת יש להזהר מוויכוחים חסרי תועלת ומריבות שעלולים לסכן את יחסיך עם היקרים לך ועם האנשים שהינך פוגש באופן יומיומי. לפי האמונה הרווחת החלום בא להזהיר מפני הסתבכות או כניסה לויכוחים עם האנשים היקרים לחולם.

> חלומות נוספים המכילים 'דלק'

כביש רחב ונוח

לפי האמונה הרווחת סממן לריבים משפחתיים.

> חלומות נוספים המכילים 'כביש רחב ונוח'

תחושת נטישה

לפי האמונה הרווחת צופה חלומך כי תהיה מעורב במריבה מסוימת עם חבר קרוב.

> חלומות נוספים המכילים 'תחושת נטישה'

משחק שחמט

לפי האמונה הרווחת צפויה לך מריבה עם חבריך הקרובים, בעקבותיה תהפכו לאויבים.

> חלומות נוספים המכילים 'משחק שחמט'