Understand My Dreams Logo

סמלים המתחילים באות - י - עמוד 4

תפריט

מה הפירוש בחלום של סמלים המתחילים באות - י - עמוד 4

ילד קורא לי אמא

לפי תודעה רוחנית נושא/פרויקט/רעיון עומד להתגלות לך.

> חלומות נוספים המכילים 'ילד קורא לי אמא'

ידיד/ה ללא רגליים

לפי תודעה רוחנית חוסר רגליים מציין חוסר אחיזה בקרקע, חוסר מציאות.

> חלומות נוספים המכילים 'ידיד/ה ללא רגליים'

יהלומים

לפי תודעה רוחנית רמז לדברים טובים האמורים לקרות לך. לפי האמונה הרווחת לראות יהלומים בחלום מצביע על אושר מזויף.

> חלומות נוספים המכילים 'יהלומים'

יריב (במציאות) שאני אוהבת והשלמתי איתו והוא אהב אותי

לפי תודעה רוחנית הרצון שלך להשלים עם היריב מתגשם בחלום.

> חלומות נוספים המכילים 'יריב (במציאות) שאני אוהבת והשלמתי איתו והוא אהב אותי'

ישו

לפי תודעה רוחנית דמות חשובה בחייך. דמות שיש לך אמונה בה.

> חלומות נוספים המכילים 'ישו'

יורד דם מהפות של בתי הקטנה

לפי האמונה הרווחת בתך הקטנה מפתחת משהו שקשור להתנהגות / לאורח החיים שלה / לחיות (ויטאליות) שלה.

> חלומות נוספים המכילים 'יורד דם מהפות של בתי הקטנה'

יום רגיל

לפי האמונה הרווחת להתנהג כמו בכל יום, לא יוצא דופן.

> חלומות נוספים המכילים 'יום רגיל'

ידידה

לפי האמונה הרווחת ידידה חשובה לחולם

> חלומות נוספים המכילים 'ידידה'

ייאוש

לפי תודעה רוחנית תחושת מצב, רגש שלילי.

> חלומות נוספים המכילים 'ייאוש'

יריות

לפי תודעה רוחנית יריות הן סימון וכיוון של יעדים, כלומר למקומות שאליהם כוונו הכדורים צריך להגיע.

> חלומות נוספים המכילים 'יריות'

ילד עם תסמונת דאון

לפי תודעה רוחנית לראות מישהו שאולי מוכר ונמצא במצב הזה או רמז לא לברוח מהמציאות.

> חלומות נוספים המכילים 'ילד עם תסמונת דאון'

ירידה תלולה ברולר בליידס

לפי תודעה רוחנית החולם נמצא בשלב הדרדרות השליטה של עצמו. זהו סימן ורמז לשים לב, לא לבצע החלטות נמהרות.

> חלומות נוספים המכילים 'ירידה תלולה ברולר בליידס'

יולדת

לפי תודעה רוחנית מישהיא שיש לה משהו שיוצא לפועל, שמתממש.

> חלומות נוספים המכילים 'יולדת'

ירו בי

לפי תודעה רוחנית מישהו מתכוון אליך, שתשים / תשימי לב.

> חלומות נוספים המכילים 'ירו בי'

יש לי חבר

לפי תודעה רוחנית ייתכן שמדובר בחבר רוחני שיהיה תמיד עם החולם.

> חלומות נוספים המכילים 'יש לי חבר'

ילדה

לפי תודעה רוחנית זיכרון מהעבר. דרוש עוד מידע.

> חלומות נוספים המכילים 'ילדה'

ילדה שיצאה לה העין

לפי תודעה רוחנית מגיל צעיר לא ראית דברים.

> חלומות נוספים המכילים 'ילדה שיצאה לה העין'

ילד בצורת כלב עם פה גדול

לפי תודעה רוחנית חבר צעיר שלא יודע לשתוק.

> חלומות נוספים המכילים 'ילד בצורת כלב עם פה גדול'

יש לי יום הולדת

לפי תודעה רוחנית יש לך יום משמח. זה המסר של היום שחלמת עליו.

> חלומות נוספים המכילים 'יש לי יום הולדת'

ילדות

לפי האמונה הרווחת אם ילדות כתקופה בחיים, זכרון עבר שנשכח. אם בנות, בעיני גבר, אשת חלומות נעורים. אם בעיני אישה, דמות נעורים.

> חלומות נוספים המכילים 'ילדות'