Understand My Dreams Logo

סמלים המתחילים באות - א - עמוד 4

תפריט

מה הפירוש בחלום של סמלים המתחילים באות - א - עמוד 4

אף אחד לא יודע מי אני

לפי תודעה רוחנית אתה מחפש את הכרת וכבוד הציבור כלפיך ?!

> חלומות נוספים המכילים 'אף אחד לא יודע מי אני'

איש גיבן

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר רווח, הצלחה ושמחה.

> חלומות נוספים המכילים 'איש גיבן'

אכילת אפונה

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על בריאות טובה ועבודה כדאית.

> חלומות נוספים המכילים 'אכילת אפונה'

אני - גיבן בחלום

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר עושר בזמן הקרוב.

> חלומות נוספים המכילים 'אני - גיבן בחלום'

אני ערומה

לפי האמונה הרווחת החלום מרמז על סקנדל קרוב וכל מיני עניינים לא הולמים.

> חלומות נוספים המכילים 'אני ערומה'

אנשים שמחים

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר שמחה ורווח.

> חלומות נוספים המכילים 'אנשים שמחים'

אדם בלי רגליים

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר בעיות רציניות שהחולם לא יוכל להתמודד איתם לבד.

> חלומות נוספים המכילים 'אדם בלי רגליים'

אישה הרה

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על רווח לא צפוי.

> חלומות נוספים המכילים 'אישה הרה'

איש משוגע

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על פחד, סכנה ואי נעימויות.

> חלומות נוספים המכילים 'איש משוגע'

אמפיתיאטרון

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על חברה גדולה ובשורות משמחות.

> חלומות נוספים המכילים 'אמפיתיאטרון'

אני פצוע

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר עושר.

> חלומות נוספים המכילים 'אני פצוע'

אישה מעניקה תינוק

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר אושר, הצלחה ושגשוג במשפחה.

> חלומות נוספים המכילים 'אישה מעניקה תינוק'

אני מנגנת בנבל

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על תמימות יתר של החולמת ומרמז, שהיא צריכה להיות יותר זהירה, במיוחד בענייני אהבה.

> חלומות נוספים המכילים 'אני מנגנת בנבל'

אכילת שזיף מן העץ

לפי תודעה רוחנית מחפש השראה חדשה ומשמעות חדשה

> חלומות נוספים המכילים 'אכילת שזיף מן העץ'

אכילת דג והוצאת עצמות

לפי תודעה רוחנית נחת

> חלומות נוספים המכילים 'אכילת דג והוצאת עצמות'

אני נוסעת באוטו

לפי תודעה רוחנית רוצה קחת שליטה על חייך

> חלומות נוספים המכילים 'אני נוסעת באוטו'

אבא גילח זקן

לפי תודעה רוחנית מעיד על כך שהחיצוניות של האב נראת לכם גלוח הזקן מראה על רצונכם לראות שינוי בחיצוניות שלו. שלמה טל שלוחה 45

> חלומות נוספים המכילים 'אבא גילח זקן'

אוכלת תות שדה

לפי תודעה רוחנית חלום ארוטי - מיני

> חלומות נוספים המכילים 'אוכלת תות שדה'

אני נתתי שרשרת זהב לזר

לפי תודעה רוחנית פירגון

> חלומות נוספים המכילים 'אני נתתי שרשרת זהב לזר'

אפייה

לפי תודעה רוחנית מתכננת

> חלומות נוספים המכילים 'אפייה'