Understand My Dreams Logo

סמלים המתחילים באות - ב - עמוד 4

תפריט

מה הפירוש בחלום של סמלים המתחילים באות - ב - עמוד 4

בריכת מים עם דגים ואני בפנים

לפי תודעה רוחנית חלום טוב על שפע ופרנסה

> חלומות נוספים המכילים 'בריכת מים עם דגים ואני בפנים'

בן זוג אומר: אני אוהב אותך

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר מריבות

> חלומות נוספים המכילים 'בן זוג אומר: אני אוהב אותך'

בור עמוק

לפי האמונה הרווחת החולם מתכוון לקחת סיכוי בלי לחשוב כמו שצריך. כדאי שוב פעם לשקול הכל בעד ונגד.

> חלומות נוספים המכילים 'בור עמוק'

בית התמלא מים

לפי תודעה רוחנית פרנסה שהגיע לבית

> חלומות נוספים המכילים 'בית התמלא מים'

ביצה סגולה

לפי תודעה רוחנית אתה נמצא בשלבי של התפתחות רוחנית

> חלומות נוספים המכילים 'ביצה סגולה'

בת נופלת מגובה למזרקה ומתה

לפי תודעה רוחנית חשש כי הבת מאבדת את מקור הפרנסה או המקום שאליו היא עוברת לעבוד לא טוב בשבילה

> חלומות נוספים המכילים 'בת נופלת מגובה למזרקה ומתה'

בגד אדום

לפי תודעה רוחנית זהירות

> חלומות נוספים המכילים 'בגד אדום'

בית שאנו בונים, בעל 8 קומות

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר כיוון חדש בענייניך.

> חלומות נוספים המכילים 'בית שאנו בונים, בעל 8 קומות'

בעלי הופיע בחלום

לפי האמונה הרווחת אם בעלך בחלום מלא חיים ומאושר – צפויים לכם שגשוג והחיים יפתחו בפניכם אופקים חדשים.

> חלומות נוספים המכילים 'בעלי הופיע בחלום'

בכיתי

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על ידיעה לא צפויה ועל שמחה רבה.

> חלומות נוספים המכילים 'בכיתי'

בית קודם, בית ישן

לפי האמונה הרווחת אם החולם מגיע בחלום לבית איפה הוא גר קודם - צפויים לו חדשות טובות.

> חלומות נוספים המכילים 'בית קודם, בית ישן'

בתולה

לפי האמונה הרווחת לראות את בתולה בחלום מצביע על הצלחה יחסית בענייני החולם.

> חלומות נוספים המכילים 'בתולה'

בחורה בכחול

לפי תודעה רוחנית בחורה בעלת מעלות טובות כמו צזק אמיתית אינטלגנטית ומודעות גבוהה

> חלומות נוספים המכילים 'בחורה בכחול'

בגדים כתומים

לפי תודעה רוחנית תשוקות ואינטואיציות

> חלומות נוספים המכילים 'בגדים כתומים'

בריכה עם דגים

לפי תודעה רוחנית ברכה , פרנסה

> חלומות נוספים המכילים 'בריכה עם דגים'

בריחה במדרגות מאנשים

לפי תודעה רוחנית מפחד להתמודד עם משהו

> חלומות נוספים המכילים 'בריחה במדרגות מאנשים'

בחורה ללא חלק עליון מתיזה מים

לפי תודעה רוחנית חלום אירוטי בכל מובן המילה

> חלומות נוספים המכילים 'בחורה ללא חלק עליון מתיזה מים'

בכי אמיתי בחלום

לפי תודעה רוחנית זה טוב , זה התנקות

> חלומות נוספים המכילים 'בכי אמיתי בחלום'

ביזון

לפי האמונה הרווחת ביזון - החלום מבשר שיהיו לכם אויבים עקשנים ובעלי כוח, אך קצרי רואי. הם יפעלו נגדכם, אבל אתם תצליחו לעמוד מולם.

> חלומות נוספים המכילים 'ביזון'

בלגן

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על עגמת נפש, דמעות.

> חלומות נוספים המכילים 'בלגן'