Understand My Dreams Logo

סמלים המתחילים באות - ס - עמוד 4

תפריט

מה הפירוש בחלום של סמלים המתחילים באות - ס - עמוד 4

סירחון

לפי האמונה הרווחת להרגיש חברה לא נעימה.

> חלומות נוספים המכילים 'סירחון'

סוסים לבנים

לפי האמונה הרווחת שימחה ואושר.

> חלומות נוספים המכילים 'סוסים לבנים'

סרט בקולנוע

לפי האמונה הרווחת אם אתם בחלום מסתכלים סרט בקולנוע – מצפה לכם שמחה מהדברות עם חברים.

> חלומות נוספים המכילים 'סרט בקולנוע'

סדין מקומט

לפי האמונה הרווחת סודכם יכול להתגלות.

> חלומות נוספים המכילים 'סדין מקומט'

סולם

לפי האמונה הרווחת אם סולם בחלום שוכב או שעומד בצד – סימן שאתם חייבים לנצל הזדמנות בעניין כלשהו.

> חלומות נוספים המכילים 'סולם'

סתיו

לפי האמונה הרווחת לאישה צעירה זה סימן לכך, שהיא תצטרך להיאבק על זכותה לנהל דרך חיים שמתאימים לה.

> חלומות נוספים המכילים 'סתיו'

סרנדה

לפי האמונה הרווחת לשמוע סרנדה בחלום – הבטחה לבשורות משמחות מחבריכם. אם החולם שר סרנדה – החלום מבשר לו פרספקטיבות נפלאות.

> חלומות נוספים המכילים 'סרנדה'

סלטה באוויר

לפי האמונה הרווחת אם חולם מבצע סלטה – הוא יעשה מעשה שאף אחד לא ציפה ממנו.

> חלומות נוספים המכילים 'סלטה באוויר'

סטריפטיז

לפי האמונה הרווחת אם אתם רואים הצגת סטריפטיז בחלום – סימן שבמציאות אתם צריכים להשאיר עסקים בצד ולהתעסק בחיים אישיים.

> חלומות נוספים המכילים 'סטריפטיז'

ספסל

לפי האמונה הרווחת אם אנשים אחרים יושבים על הספסל – אז צפויה לכם השלמה עם חברים שהתרחקו ממכם בגלל אי-הבנה הדדית.

> חלומות נוספים המכילים 'ספסל'

סרט אדום

לפי האמונה הרווחת בשורה לתשוקה ואהבה נלהבת.

> חלומות נוספים המכילים 'סרט אדום'

סנטר

לפי האמונה הרווחת סנטר עב בשר מבשר שפע, סנטר רזה מבשר חסרונות.

> חלומות נוספים המכילים 'סנטר'

ספירת כסף

לפי האמונה הרווחת אם ספרתם כסף בחלום הרי שהנכם בני אדם קטנוניים בממציאות ויש לבחון מחדש את יחסכם לכסף, שכן כסף אינו תחליף לרגשות.

> חלומות נוספים המכילים 'ספירת כסף'

סופה

לפי האמונה הרווחת צפוי מאבק בחיים, אבל אתם תנצח בו.

> חלומות נוספים המכילים 'סופה'

סיגר

לפי האמונה הרווחת לראות סיגר מבשר על התעוררות.

> חלומות נוספים המכילים 'סיגר'

סמים

לפי האמונה הרווחת להיות נתון להשפעתם – אפיסת כוחות.

> חלומות נוספים המכילים 'סמים'

סיר, סירים

לפי האמונה הרווחת לראות סיר בחלום – סימן טוב, - אתם צפויים לקבל בזמן קרוב הזמנה מחברים טובים, שהחליטו להודיע על אירוסיהם.

> חלומות נוספים המכילים 'סיר, סירים'

סבא שנפתר נכנס לחלום שלי, נשכב במיטה השנייה, אמר: ''תביא לי מים'' - ופתאום נהפך לברזל

לפי תודעה רוחנית סבא שלך רוצה שתביעי רגש אליו שתעזרי לו בהבעת רגשות בעוד שהוא אדם קשה.

> חלומות נוספים המכילים 'סבא שנפתר נכנס לחלום שלי, נשכב במיטה השנייה, אמר: ''תביא לי מים'' - ופתאום נהפך לברזל'

סבל (מלשון ליסבול)

לפי תודעה רוחנית להיזדהות עם מישהו סובל או שתחושת הסבל מחלחלת לחלומות.

> חלומות נוספים המכילים 'סבל (מלשון ליסבול)'

סימן מציצה (איקי)

לפי תודעה רוחנית מישהו מנסה להשאיר רושם

> חלומות נוספים המכילים 'סימן מציצה (איקי)'