Understand My Dreams Logo

סמלים המתחילים באות - פ - עמוד 4

תפריט

מה הפירוש בחלום של סמלים המתחילים באות - פ - עמוד 4

פריחת ורדים

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר שמחה ואושר.

> חלומות נוספים המכילים 'פריחת ורדים'

פיות, פיה

לפי האמונה הרווחת סימן טוב. צפויים שינוים משמחים בחייכם. החלום תמיד מבשר שמחה.

> חלומות נוספים המכילים 'פיות, פיה'

פנימיה

לפי האמונה הרווחת סימן שבמציאות החולם מרגיש שאף אחד לא זקוק לו ושהוא לא מעניין איש.

> חלומות נוספים המכילים 'פנימיה'

פרות

לפי האמונה הרווחת החלום, שבו אתם רואים את פרות העומדות ומחכות לחליבה, מבטיח הגשמת חלומותיכם המחשת תקוותיכם.

> חלומות נוספים המכילים 'פרות'

פיטריות

לפי האמונה הרווחת לקבל תמורה על עבודתכם.

> חלומות נוספים המכילים 'פיטריות'

פנינים

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר התפתחות מוצלחת ביחסים עסקיים, הצלחה במסחר ובפעילות ציבורית.

> חלומות נוספים המכילים 'פנינים'

פטרוזליה

לפי האמונה הרווחת למצוא הרבה תומכים.

> חלומות נוספים המכילים 'פטרוזליה'

פורץ

לפי האמונה הרווחת רמז לשיפור ענייניכם הקשורים לרכוש.

> חלומות נוספים המכילים 'פורץ'

פילים

לפי האמונה הרווחת לראות הרבה פילים בחלום – רמז לפריחה עצומה.

> חלומות נוספים המכילים 'פילים'

פסנתר

לפי האמונה הרווחת לראות פסנתר בחלום מבשר מאורע משמח כלשהו.

> חלומות נוספים המכילים 'פסנתר'

פרפר לבן

לפי האמונה הרווחת בשורה למחלה של החולם, שבה הוא תאשים את מישהו אחר.

> חלומות נוספים המכילים 'פרפר לבן'

פוני

לפי האמונה הרווחת אנשים בסביבתכם יעריכו כיאות את מה שאתם עושים בשבילם.

> חלומות נוספים המכילים 'פוני'

פגישה עם אדם שמן

לפי האמונה הרווחת סימן שבקרוב צפויים לכם מזל והצלחה.

> חלומות נוספים המכילים 'פגישה עם אדם שמן'

פלמינגו

לפי האמונה הרווחת סימן שאחד מחלומותיכם יתגשם.

> חלומות נוספים המכילים 'פלמינגו'

פרח הלוטוס

לפי האמונה הרווחת הגיע זמן המתאים לפעילות יצירתית.

> חלומות נוספים המכילים 'פרח הלוטוס'

פיטורים, מכתב פיטורים

לפי האמונה הרווחת לקבל מכתב פיטורים בחלום – צפויה לכם הודעה שקרית או הכרות עם בן אדם לא ישר.

> חלומות נוספים המכילים 'פיטורים, מכתב פיטורים'

פצע

לפי האמונה הרווחת לראות פצע – להישמר מאבידות

> חלומות נוספים המכילים 'פצע'

פחד בנסיעה מהירה

לפי תודעה רוחנית החיים מתנהלים מהר מדי לצורת החיים שהיית רוצה לחיות ולכן מתעורר פחד מהלא ידוע או לאן החיים מובילים.

> חלומות נוספים המכילים 'פחד בנסיעה מהירה'

פיצוץ

לפי תודעה רוחנית משהו קרה. הייתה התנגשות בין רצון/מחשבה אחת לרצון/מחשבה אחרת.

> חלומות נוספים המכילים 'פיצוץ'

פתיחת חלון

לפי תודעה רוחנית התעוררות הצורך בהגשמת העתיד שראית.

> חלומות נוספים המכילים 'פתיחת חלון'