Understand My Dreams Logo

סמלים המתחילים באות - ר - עמוד 4

תפריט

מה הפירוש בחלום של סמלים המתחילים באות - ר - עמוד 4

רעפים

לפי האמונה הרווחת החולם צריך לשקול טוב: האם הרצונות שלו עולים בקנה אחד עם האפשרויות שלו.

> חלומות נוספים המכילים 'רעפים'

רכילות עליי

לפי האמונה הרווחת אתם יכולים לטעות בבחירת שותפים עסקיים בגלל שתעדיפו על האנשים הנכונים את אלו, שאיתם אפשר לצחוק ולהנות.

> חלומות נוספים המכילים 'רכילות עליי'

ראיתי צוואה בחלום

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר שמחה.

> חלומות נוספים המכילים 'ראיתי צוואה בחלום'

ראיתי מישהו שמן ממה שהוא במציאות

לפי האמונה הרווחת חלום, שבו מופיע מישהו שמן, תמיד מבשר דברים טובים.

> חלומות נוספים המכילים 'ראיתי מישהו שמן ממה שהוא במציאות'

רוגע, שלווה

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על חיים ארוכים, עשירים במאורעות.

> חלומות נוספים המכילים 'רוגע, שלווה'

ריח מתקתק ונעים

לפי האמונה הרווחת החלום יכול להיות סמל לשינויים טובים בחייכם, ויציבות של ענייניכם.

> חלומות נוספים המכילים 'ריח מתקתק ונעים'

ריח לא נעים

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על חילוקי דעות ומריבות.

> חלומות נוספים המכילים 'ריח לא נעים'

רעם

לפי האמונה הרווחת בשורה מפתיע.

> חלומות נוספים המכילים 'רעם'

רשת דיג

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר הנאות קטנוניות ויתרונות.

> חלומות נוספים המכילים 'רשת דיג'

רמאות

לפי האמונה הרווחת לגלות רמאות בחלום מבשר על צמיחה בקריירה.

> חלומות נוספים המכילים 'רמאות'

רפת

לפי האמונה הרווחת החלום שבו אתם באתם לרפת מבשר הכרות נעימה.

> חלומות נוספים המכילים 'רפת'

רווח

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר הצלחה רבה בעתיד הקרוב.

> חלומות נוספים המכילים 'רווח'

רוח, רוח קלה

לפי האמונה הרווחת אם אתם מרגישים משב רוח רענן – יש תיקווה שגורל סוף-סוף יאיר לכם פנים.

> חלומות נוספים המכילים 'רוח, רוח קלה'

רכבת

לפי האמונה הרווחת אם רכבת בחלום נוסעת – תהיו מוכנים לנסיעה בזמן הקרוב.

> חלומות נוספים המכילים 'רכבת'

ריח תבלינים

לפי האמונה הרווחת להרגיש ריח תבלינים בחלום מבטיח התרשמויות נעימות, תענוג. לאישה בהריון החלום מבשר לידה קלה ומוצלחת.

> חלומות נוספים המכילים 'ריח תבלינים'

ראיתי אישה יפה

לפי האמונה הרווחת בשורה לתענוג ממשמש ובא והצלחה בעניינים.

> חלומות נוספים המכילים 'ראיתי אישה יפה'

רוצח

לפי האמונה הרווחת זהו אות הזהרה שצפויים לכם אבידות או אויבים נסתרים.

> חלומות נוספים המכילים 'רוצח'

רימון - פרי

לפי האמונה הרווחת החולם ישתמש בכישרונותיו בחכמה.

> חלומות נוספים המכילים 'רימון - פרי'

רואה כסף

לפי האמונה הרווחת אם אתם מתבוננים על שטרות או מטבעות כסף – זהו רמז לכך, שהמצב כלכלי שלכם תלוי רק בכם.

> חלומות נוספים המכילים 'רואה כסף'

ריצה לבד

לפי האמונה הרווחת להתעלות מעל חבריכם בדרך לאושר ולקבל סטטוס יותר גבוה בחברה.

> חלומות נוספים המכילים 'ריצה לבד'