Understand My Dreams Logo

סמלים המתחילים באות - ש - עמוד 4

תפריט

מה הפירוש בחלום של סמלים המתחילים באות - ש - עמוד 4

שחיה במים מלוכלכים

לפי תודעה רוחנית צרות כלכליות

> חלומות נוספים המכילים 'שחיה במים מלוכלכים'

שני דגים ירוקים

לפי תודעה רוחנית פרנה ויוזמה חדשה

> חלומות נוספים המכילים 'שני דגים ירוקים'

שן מתנדנדת

לפי תודעה רוחנית חולי

> חלומות נוספים המכילים 'שן מתנדנדת'

שתלים בפה

לפי תודעה רוחנית חולי קל

> חלומות נוספים המכילים 'שתלים בפה'

שן חדשה

לפי תודעה רוחנית צרה שהיתה ואחר כך בשורה טובה

> חלומות נוספים המכילים 'שן חדשה'

שתיית מים מאגרטל

לפי האמונה הרווחת צפויה לחולם אהבה אסורה.

> חלומות נוספים המכילים 'שתיית מים מאגרטל'

שכנים

לפי האמונה הרווחת לראות אותם בחלום מצביע על ויכוחים ורכילויות.

> חלומות נוספים המכילים 'שכנים'

שן מתנדנדת אך לא נושרת

לפי תודעה רוחנית מחלה קשה

> חלומות נוספים המכילים 'שן מתנדנדת אך לא נושרת'

שרשראת זהב

לפי תודעה רוחנית בשורות טובות , שפע זה מה שאתה רוצה

> חלומות נוספים המכילים 'שרשראת זהב'

שיחה עם בן זוג לשעבר

לפי תודעה רוחנית געגועים

> חלומות נוספים המכילים 'שיחה עם בן זוג לשעבר'

שריפה בבנין

לפי האמונה הרווחת אם לא היו קורבנות בשריפה שראית בחלום – צפויים לך שינויים שיובילו אתך לשפע ואושר.

> חלומות נוספים המכילים 'שריפה בבנין'

שולחן ערוך לארוחת צהריים

לפי האמונה הרווחת צפויים לחולם היכרויות נעימות ונסיבות מעודדות.

> חלומות נוספים המכילים 'שולחן ערוך לארוחת צהריים'

שן שבורה

לפי תודעה רוחנית בשורה לא טובה

> חלומות נוספים המכילים 'שן שבורה'

שיניים עליונות חסרות

לפי תודעה רוחנית חולי

> חלומות נוספים המכילים 'שיניים עליונות חסרות'

שולחן עם לחם אורז ועדשים

לפי תודעה רוחנית שפע חומרי או שפע רוחני

> חלומות נוספים המכילים 'שולחן עם לחם אורז ועדשים'

שמלה ירוקה עם זהב

לפי תודעה רוחנית הצלחה , שפע בתחום בכלכלי ייתכן וזאת שאיפתך הגדולה

> חלומות נוספים המכילים 'שמלה ירוקה עם זהב'

שפיכת מים על גרוש

לפי תודעה רוחנית משקיע מאמצים רבים בדבר טפל.חבל!!!!

> חלומות נוספים המכילים 'שפיכת מים על גרוש'

שתי לטאות

לפי תודעה רוחנית כספים ושמירה

> חלומות נוספים המכילים 'שתי לטאות'

שמלה פרחונית

לפי תודעה רוחנית צורת ההתבוננות שלך לחיים

> חלומות נוספים המכילים 'שמלה פרחונית'

שאני במדבר לבד

לפי תודעה רוחנית נקודת הראות שלך לחיים

> חלומות נוספים המכילים 'שאני במדבר לבד'