Understand My Dreams Logo

סמלים המתחילים באות - ת - עמוד 4

תפריט

מה הפירוש בחלום של סמלים המתחילים באות - ת - עמוד 4

תרנגלת

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על מפגשים נעימים בחוג המשפחה, על הגדלת המשפחה.

> חלומות נוספים המכילים 'תרנגלת'

תודה

לפי האמונה הרווחת להודות למישהו בחלום מבשר משהו נעים בשבילכם. אם להפך אומרים לכם תודה, אז חלום רומז על תקוות וחלומות שווא.

> חלומות נוספים המכילים 'תודה'

תלונה

לפי האמונה הרווחת להגיש תלונה – רמז שלא כדאי להיות תובעני.

> חלומות נוספים המכילים 'תלונה'

תא מעצר, תא מעצר מבודד

לפי האמונה הרווחת לראות את עצמך בתא מעצר בודד בחלום מצביע על אכזבתך מחברים. לאישה החלום מבשר שהיא לא תינשא בזמן הקרוב או אי-הבנה מצד בעלה.

> חלומות נוספים המכילים 'תא מעצר, תא מעצר מבודד'

תאנים

לפי האמונה הרווחת בשורה לשפע במצב כלכלי יחד עם הבנה הדדית במשפחה ובריאות טובה.

> חלומות נוספים המכילים 'תאנים'

תחרה

לפי האמונה הרווחת לאישה צעירה חלום מבשר שחלומותיה הכמוסים ביותר יתגשמו. חוץ מזה היא תמיד תהיה מוקפת מחזרים.

> חלומות נוספים המכילים 'תחרה'

תספורת

לפי האמונה הרווחת אם יש לכם בחלום תספורת קצרה – תהיו מוכנים לבעיות פיננסיות בגלל הבזבזנות שלכם.

> חלומות נוספים המכילים 'תספורת'

תאומים

לפי האמונה הרווחת בטחה בעסקים, בשורה לשלום והבנה במשפחה.

> חלומות נוספים המכילים 'תאומים'

תסרוקת

לפי האמונה הרווחת אם השיער אסוף בתסרוקת מסודרת – אז יתכן שהמזל יאיר לכם פנים.

> חלומות נוספים המכילים 'תסרוקת'

תרופות

לפי האמונה הרווחת אם לקחתם תרופה והיה לה טעם נעים – חלום מבשר סיבוכים שבקרוב יביאו שינוים טובים לחייכם. אם לתרופה היה טעם מר – חלום מבשר בעיות רציניות.

> חלומות נוספים המכילים 'תרופות'

תות שדה

לפי האמונה הרווחת חלום מבטיח פרספקטיבות מושכות וגם הנאות. אתם צפויים להשיג את מטרתכם.

> חלומות נוספים המכילים 'תות שדה'

תחנת אוטובוס

לפי תודעה רוחנית נקודת זמן בחיים

> חלומות נוספים המכילים 'תחנת אוטובוס'

תאונה עמיאל

לפי תודעה רוחנית התרחשות המציינת שחייבים לשים לב למתרחש בחיים. משהו חייב להישתנות, שאחרת המצב ידרדר לכיוון לא רצוי ולא נעים.

> חלומות נוספים המכילים 'תאונה עמיאל'

תאונת דרכים

לפי תודעה רוחנית סימן אזהרה לאי עשיה או אי הבנה. חייבים לעצור ולחשוב על אופן ההתנהגות והתנהלות החיים.

> חלומות נוספים המכילים 'תאונת דרכים'

תכשיטים

לפי תודעה רוחנית מתנות שיש ליהנות מהם, להפיק את ההנאה והסיפוק.

> חלומות נוספים המכילים 'תכשיטים'

תיקן או צרצר

לפי תודעה רוחנית הפרעה רגעית שניתן להיפטר ממנה.

> חלומות נוספים המכילים 'תיקן או צרצר'

תליון

לפי תודעה רוחנית רמז למשהו שהיה והועבר לך או שעליך לענוד אחד כזה כי יש לך צורך פיזי-רוחני בסוג מסוים של תליון.

> חלומות נוספים המכילים 'תליון'

תנך

לפי האמונה הרווחת משהו הקושר אותך לאמונה, להסטוריה.

> חלומות נוספים המכילים 'תנך'

תחביב

לפי תודעה רוחנית משהו המעסיק אותך

> חלומות נוספים המכילים 'תחביב'

תייש

לפי האמונה הרווחת כוח גברא

> חלומות נוספים המכילים 'תייש'