Understand My Dreams Logo

סמלים המתחילים באות - י - עמוד 5

תפריט

מה הפירוש בחלום של סמלים המתחילים באות - י - עמוד 5

יום הולדת

לפי תודעה רוחנית להיות באירוע משמח

> חלומות נוספים המכילים 'יום הולדת'

יד קטועה

לפי תודעה רוחנית אם היד שלך, הרצון שלך נקטע אם מושטת אליך, הסיוע נקטע.

> חלומות נוספים המכילים 'יד קטועה'

ילד שמביא לי סוס מתנה

לפי תודעה רוחנית סוס=כוח. סימן שילד זה מחזק אותך.

> חלומות נוספים המכילים 'ילד שמביא לי סוס מתנה'

ילדים מתים

לפי האמונה הרווחת החלום עשוי לרמוז על "מוות" של התום והתמימות,היכולת לצחוק ולהשתעשע ועל תקופה לא רגועה בחיי החולם.

> חלומות נוספים המכילים 'ילדים מתים'

יודעת הכל

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על גבהות לב,יוהרה והתנשאות.

> חלומות נוספים המכילים 'יודעת הכל'

ישיבה על שולחן

לפי האמונה הרווחת החולם "יושב" על אמונותיו,דיעותיו ותיקוותיו.

> חלומות נוספים המכילים 'ישיבה על שולחן'

ילד קורא לחולם/ת אמא.

לפי האמונה הרווחת קריאה של הילד הקטן שבתוך החולם לאדם המבוגר שבו,להתחיל ולהאמין בעצמו ובאחרים, וללמוד להשתעשע יותר.

> חלומות נוספים המכילים 'ילד קורא לחולם/ת אמא.'

יריב (במציאות) שהחולמת אוהבת והשלימה איתו

לפי האמונה הרווחת התחברות של החולמת אל הצד הגברי שבתוכה ואל דברים אותם לא אהבה באישיותה.

> חלומות נוספים המכילים 'יריב (במציאות) שהחולמת אוהבת והשלימה איתו'

ילקוט

לפי האמונה הרווחת אם של תלמיד מסמל את מאגר החוכמה ואת היכולת לשאת את הידע.

> חלומות נוספים המכילים 'ילקוט'

יחף, בגדים קרועים, מקום לא מוכר

לפי האמונה הרווחת אם החולם הגיע לבוש קרעים ויחף למסיבה לא מוכרת, החלום מצביע על סוד שהוא חושש שעלול להתגלות, ומשקיע מאמץ רב להסתירו.

> חלומות נוספים המכילים 'יחף, בגדים קרועים, מקום לא מוכר'

יד על יד

לפי האמונה הרווחת סימן חיובי להצלחה גם בתחום המשפחה (בעיקר ילדים) וגם בעבודה.

> חלומות נוספים המכילים 'יד על יד'

ירידה בלימודים

לפי האמונה הרווחת מסמלת נסיגה ביכולות האינטלקטואליות של החולם.

> חלומות נוספים המכילים 'ירידה בלימודים'

ידיד טוב שהופך לחבר

לפי האמונה הרווחת התקרבות או התחברות של החולם לאני הפנימי.

> חלומות נוספים המכילים 'ידיד טוב שהופך לחבר'

ירי / פציעה בגרון

לפי האמונה הרווחת פציעה בגרון מירי מצביעה על בעייה במערכת הזוגית של החולם הבאה בגלל התנשאותו והתנהגותו המוחצנת. החלום רומז לו כי עליו להראות יותר צניעות וענווה.

> חלומות נוספים המכילים 'ירי / פציעה בגרון'

יריקה

לפי האמונה הרווחת יריקה בחלום מסמלת בוז.

> חלומות נוספים המכילים 'יריקה'

ידיים

לפי האמונה הרווחת באופן כללי, ידיים מסמלות אנשים פשוטים שכוחם והייחוד שלהם היא חוכמתם.

> חלומות נוספים המכילים 'ידיים'

יעדים

לפי האמונה הרווחת מטרות אליהן נע החולם בדרך הגורל.

> חלומות נוספים המכילים 'יעדים'

יער סבוך

לפי האמונה הרווחת צפויים לחולם קשיים שיקשה עליו לצאת מהם.

> חלומות נוספים המכילים 'יער סבוך'

יונה תוקפנית

לפי האמונה הרווחת החולם צריך ללמוד לוותר בכדי להגיע לשקט ושלווה אישיים.

> חלומות נוספים המכילים 'יונה תוקפנית'

יהלום

לפי האמונה הרווחת מבשר על תקופה לא קלה, בחיי החולם, המאופיינת במריבות משפחתיות וחוסר סדר בבית.

> חלומות נוספים המכילים 'יהלום'