Understand My Dreams Logo

סמלים המתחילים באות - מ - עמוד 5

תפריט

מה הפירוש בחלום של סמלים המתחילים באות - מ - עמוד 5

מכונית נשרפת

לפי תודעה רוחנית איבוד שליטה על חייך

> חלומות נוספים המכילים 'מכונית נשרפת'

מחזיק מפתחות מפרווה

לפי תודעה רוחנית מחפש פתח לחיים קלים יותר

> חלומות נוספים המכילים 'מחזיק מפתחות מפרווה'

מבים לי את התינוק שלי

לפי תודעה רוחנית צרה

> חלומות נוספים המכילים 'מבים לי את התינוק שלי'

מנורה כחולה מתנפצת

לפי תודעה רוחנית שינוי מהותי בתפיסת עולמך - התייחסות למוסר ולצדק

> חלומות נוספים המכילים 'מנורה כחולה מתנפצת'

מפחדת לרדת במעלית

לפי תודעה רוחנית חשש מהפסד כלכלי או ירידה ברמת החיים

> חלומות נוספים המכילים 'מפחדת לרדת במעלית'

מבוך לבן

לפי תודעה רוחנית החשש שלך ממשהו שלמעשה אינו נכון

> חלומות נוספים המכילים 'מבוך לבן'

מנסה לקפץ גבה

לפי תודעה רוחנית לקפוץ גבוהה אלו הם השאיפות שלך

> חלומות נוספים המכילים 'מנסה לקפץ גבה'

מה זה אומר עים השם שלך בחלום הוא שונה מבמציאות

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על כך, שהחולם לא יצליח למנוע אי-נעימויות.

> חלומות נוספים המכילים 'מה זה אומר עים השם שלך בחלום הוא שונה מבמציאות'

מדידת בגדים

לפי האמונה הרווחת אם הבגדים עשויים מבד משי - ייתכן ותצליחו להגשים את שאיפותיכם.

> חלומות נוספים המכילים 'מדידת בגדים'

מפתח שבור (נשבר)

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר פרידה בגלל הקנאה.

> חלומות נוספים המכילים 'מפתח שבור (נשבר)'

מעיל כחול

לפי תודעה רוחנית אתה רוצה ללבוש עליך מעטה של התפתחות רוחנית

> חלומות נוספים המכילים 'מעיל כחול'

מציאת נעליים

לפי תודעה רוחנית בן זוג

> חלומות נוספים המכילים 'מציאת נעליים'

מקום נטוש

לפי תודעה רוחנית ההרגשה האישית שלך כי אתה נטוש

> חלומות נוספים המכילים 'מקום נטוש'

מיים

לפי תודעה רוחנית כסף, פרנסה

> חלומות נוספים המכילים 'מיים'

מים שקטים

לפי תודעה רוחנית פרנסה

> חלומות נוספים המכילים 'מים שקטים'

מציאת תינוקת

לפי תודעה רוחנית שימחה

> חלומות נוספים המכילים 'מציאת תינוקת'

מציל את העולם

לפי תודעה רוחנית מחפש משמעות גדולה לחייך

> חלומות נוספים המכילים 'מציל את העולם'

מעיל גשם

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר על ביקור של בן אדם נחמד.

> חלומות נוספים המכילים 'מעיל גשם'

מישהו כועס

לפי האמונה הרווחת רמז לאכזבה מאנשים, ניתוק ידידות.

> חלומות נוספים המכילים 'מישהו כועס'

מים קרים

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר אושר.

> חלומות נוספים המכילים 'מים קרים'