Understand My Dreams Logo

סמלים המתחילים באות - ג - עמוד 5

תפריט

מה הפירוש בחלום של סמלים המתחילים באות - ג - עמוד 5

גן עדן

לפי תודעה רוחנית כפי שזה נשמע, להיות או לרצות להיות במקום טוב וכייפי.

> חלומות נוספים המכילים 'גן עדן'

גניקולוג

לפי תודעה רוחנית רמז לפתרון בעיה רפואית פנימית

> חלומות נוספים המכילים 'גניקולוג'

גרבתי גרביים של האקס שלי והייתי מופתעת

לפי תודעה רוחנית ניסית להתחבר אל המציאות באמצעות תצורת ההתנהגות של האקס ופעולה זו הפתיעה אותך.

> חלומות נוספים המכילים 'גרבתי גרביים של האקס שלי והייתי מופתעת'

גבר זר רב עלי,הולך מכות על ליבי

לפי תודעה רוחנית יש לך צורך שישמו לב אליך, שמישהו יגן עליך, מישהו שיש לו רגש חזק אליך.

> חלומות נוספים המכילים 'גבר זר רב עלי,הולך מכות על ליבי'

גבר בהריון

לפי האמונה הרווחת גבר שמפתח רעיון חדש או רעיון קשור בגבר.

> חלומות נוספים המכילים 'גבר בהריון'

גבינה לבנה

לפי תודעה רוחנית צורת הענקה

> חלומות נוספים המכילים 'גבינה לבנה'

ג'יפ

לפי תודעה רוחנית כלי לביצוע שינויים בחיים.

> חלומות נוספים המכילים 'ג'יפ'

גרושתך עם קעקועים בכל הגוף

לפי תודעה רוחנית הושארו על גרושתך סימנים/רשמים שנטמעו בה.

> חלומות נוספים המכילים 'גרושתך עם קעקועים בכל הגוף'

גוף ללא ידיים

לפי תודעה רוחנית חוסר יכולת. קפאון.

> חלומות נוספים המכילים 'גוף ללא ידיים'

גבר

לפי האמונה הרווחת אם החולם גבר הוא מייצג צד מסויים או מאפיין בחולם עצמו. אצל אישה עשוי לסמל את האיש האידיאלי .

> חלומות נוספים המכילים 'גבר'

גזירת ציפורניים

לפי האמונה הרווחת מסמלת את החלשת היכולת להלחם על מה ששייך לחולם.

> חלומות נוספים המכילים 'גזירת ציפורניים'

גנרל

לפי האמונה הרווחת החלום רומז על עלייה בסטטוס כולל עלייה בנטל האחריות.

> חלומות נוספים המכילים 'גנרל'

גב - הפנית

לפי האמונה הרווחת כאשר מישהו מפנה את גבו לחולם הדבר מסמל דחייה .

> חלומות נוספים המכילים 'גב - הפנית'

גב של אדם אחר

לפי האמונה הרווחת ראיית גב של אדם אחר מזהירה את החולם מלהסיק מסקנות פזיזות.

> חלומות נוספים המכילים 'גב של אדם אחר'

גב חשוף

לפי האמונה הרווחת מסמל אבדן השליטה או הכוח במצב מסוים.

> חלומות נוספים המכילים 'גב חשוף'

גלימה שחורה

לפי האמונה הרווחת החולם עוטה על עצמו בושה, צער חורבן וייאוש.

> חלומות נוספים המכילים 'גלימה שחורה'

גיס

לפי האמונה הרווחת תלוי בהקשר בו הופיע בחלום,בד"כ משקף משהו באישיותו של החולם.

> חלומות נוספים המכילים 'גיס'

גבר מקריח בחדר חשוך

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע כי אף שכרגע החולם נמצא בבלבול ואינו מוצא את עצמו, חש כי אינו יוצלח, הרי שהוא עומד בפני שפע ,בריאות ואושר, לא יחסר לו מאומה גם בחומר וגם ברוח.

> חלומות נוספים המכילים 'גבר מקריח בחדר חשוך'

גירוש, מישהו מגרש אותך מביתו

לפי האמונה הרווחת מסמל יציאה לעצמאות.

> חלומות נוספים המכילים 'גירוש, מישהו מגרש אותך מביתו'

גורילה

לפי האמונה הרווחת עשויה לסמל אדם המעורר בחולם שאט נפש או שנראה ומתנהג כחסר תרבות.

> חלומות נוספים המכילים 'גורילה'