Understand My Dreams Logo

סמלים המתחילים באות - ר - עמוד 5

תפריט

מה הפירוש בחלום של סמלים המתחילים באות - ר - עמוד 5

רטובה מגשם

לפי האמונה הרווחת אתם מגלים את נשמתכם לאנשים הלא נכונים, אי אפשר לסמוך אליהם. תזכרו שלא כל אחד שיודע לדבר יפה – הוא בן אדם ישר.

> חלומות נוספים המכילים 'רטובה מגשם'

ריסים ארוכים

לפי האמונה הרווחת מבשר שפע, רווחים גדולים.

> חלומות נוספים המכילים 'ריסים ארוכים'

רחיצת ידים

לפי האמונה הרווחת לקבל הגנה.

> חלומות נוספים המכילים 'רחיצת ידים'

רובוט

לפי האמונה הרווחת צריך לעקוב ולשים לב על התנהגותכם ומעשיכם

> חלומות נוספים המכילים 'רובוט'

ריב

לפי האמונה הרווחת לראות ,לשמוע ריב – שינויים ביחסים עם חברים

> חלומות נוספים המכילים 'ריב'

רקדנית מומחית מאוד

לפי תודעה רוחנית לדעת להיות ולהשתלב היטב בכל מקום.

> חלומות נוספים המכילים 'רקדנית מומחית מאוד'

רכב בלי גלגלים

לפי תודעה רוחנית לחיות עם קושי בשינויים ובתזוזה. כל הזמן זוחלים באיטיות.

> חלומות נוספים המכילים 'רכב בלי גלגלים'

רכב בלי גלגלים על בלוקים

לפי תודעה רוחנית לחיות במקום אחד, תקועים.

> חלומות נוספים המכילים 'רכב בלי גלגלים על בלוקים'

רכבת נופלת על ספינה מגשר

לפי תודעה רוחנית התנהגות נמהרת אשר הכריחה את המתנהג/ת לעשות שינויים, לחשוב וליראות השלכות על הסביבה.

> חלומות נוספים המכילים 'רכבת נופלת על ספינה מגשר'

רצון

לפי תודעה רוחנית מחשבה ממוקדת על משהו

> חלומות נוספים המכילים 'רצון'

רעל

לפי תודעה רוחנית אזהרה מדברים מסוכנים ובעיקר ממילים.

> חלומות נוספים המכילים 'רעל'

רחוב שאנשים עניים אוכלים בו

לפי תודעה רוחנית לראות את הצרות של אחרים ועד כמה הם סובלים.

> חלומות נוספים המכילים 'רחוב שאנשים עניים אוכלים בו'

ראש עיר

לפי תודעה רוחנית אדם בעל סמכויות וחשוב.

> חלומות נוספים המכילים 'ראש עיר'

רצון להגשמת חלום

לפי תודעה רוחנית אני מבין שזו בקשה. נא ליצור קשר עם הפותר.

> חלומות נוספים המכילים 'רצון להגשמת חלום'

ריב בין מורה לתלמיד

לפי תודעה רוחנית אי הסכמה על החומר הנלמד.

> חלומות נוספים המכילים 'ריב בין מורה לתלמיד'

ריב עם המורה

לפי תודעה רוחנית אי קבלת הדברים כמובנים מאליהם ולכן קיימת אי הסכמה.

> חלומות נוספים המכילים 'ריב עם המורה'

ריחוף באויר

לפי תודעה רוחנית תחושת חופש

> חלומות נוספים המכילים 'ריחוף באויר'

ראיתי את האקס כרוח רפאים

לפי תודעה רוחנית האקס לא מהווה מישהו ממשי בעבורך. משהו מהעבר.

> חלומות נוספים המכילים 'ראיתי את האקס כרוח רפאים'

ריצה בשביל צר וישר בסופו הגעתי למטרתי

לפי תודעה רוחנית המטרה ידועה וברורה, אין מספיק מרחב פעולה אולם פעולה מהירה מביאה אותך למטרה.

> חלומות נוספים המכילים 'ריצה בשביל צר וישר בסופו הגעתי למטרתי'

רכב

לפי תודעה רוחנית דרך החיים

> חלומות נוספים המכילים 'רכב'