Understand My Dreams Logo

סמלים המתחילים באות - ל - עמוד 6

תפריט

מה הפירוש בחלום של סמלים המתחילים באות - ל - עמוד 6

לריב

לפי האמונה הרווחת כדאי לכם להיזהר מהתפרצות של רגשות שליליים שבגללם החברים יכולים לפנות לכם עורף.

> חלומות נוספים המכילים 'לריב'

לטפס גבוהה

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר הצלחה.

> חלומות נוספים המכילים 'לטפס גבוהה'

לא מצליח לרוץ ולהתקדם מהר

לפי תודעה רוחנית אתה לא קורא נכון את המפה שלך, אתה מעמיד לעצמך יעדים שאתה לא יכול להשיג או שמשהו נותן לך יעדים ואתה לא עומד בהם.

> חלומות נוספים המכילים 'לא מצליח לרוץ ולהתקדם מהר'

לקפל בגדים

לפי תודעה רוחנית התארגנות מחודשת

> חלומות נוספים המכילים 'לקפל בגדים'

לידה ללא צירי לידה

לפי האמונה הרווחת אם הלידה בחלום היית קלה ומהירה, שאחריה החולמת הרגישה הקלה משמעותית, אז חלום מצביע על כך, שהחולמת תוכל להעביר בעיות שלה על כתפיו של מישהו אחר ולנשום בהקלה.

> חלומות נוספים המכילים 'לידה ללא צירי לידה'

להאכיל תוכים

לפי האמונה הרווחת לקשור את גורלך עם אדם הפכפך.

> חלומות נוספים המכילים 'להאכיל תוכים'

לרחוץ תינוק

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על כך, שתצליחו לצאת מהמצב לא נוח.

> חלומות נוספים המכילים 'לרחוץ תינוק'

ללכת לאיבוד בכביש סואן

לפי תודעה רוחנית כך אתה מסתכל על החיים.

> חלומות נוספים המכילים 'ללכת לאיבוד בכביש סואן'

לבן

לפי תודעה רוחנית צבע לבן מראה על דרך חדשה חלקה שעליה אתה צריך לכתוב.

> חלומות נוספים המכילים 'לבן'

לקחתי סמים

לפי האמונה הרווחת סימן הזהרה שאתם חייבים להגביל את השפעתכם על אנשים.

> חלומות נוספים המכילים 'לקחתי סמים'

לטייל ברחוב

לפי האמונה הרווחת להכיר מישהו.

> חלומות נוספים המכילים 'לטייל ברחוב'

לא מצליחה להתעורר/להעיר את עצמי

לפי תודעה רוחנית יש צורך לבקש עזרה מבחוץ.

> חלומות נוספים המכילים 'לא מצליחה להתעורר/להעיר את עצמי'

לעוף

לפי תודעה רוחנית שאיפה או בריחה

> חלומות נוספים המכילים 'לעוף'

למצוא את הדבר שהיה נסתר

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על מאורעות שישמחו אתכם.

> חלומות נוספים המכילים 'למצוא את הדבר שהיה נסתר'

לקטוף סיגליות

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר אושר באהבה.

> חלומות נוספים המכילים 'לקטוף סיגליות'

לפתוח מטריה חדשה ביום שמש בהיר

לפי האמונה הרווחת צפויים לחולם הנאות והצלחות.

> חלומות נוספים המכילים 'לפתוח מטריה חדשה ביום שמש בהיר'

לובשת שמלת כלה

לפי האמונה הרווחת אם החולמת לובשת שמלת כלה בשמחה – החלום מבשר הצלחה בעניינים.

> חלומות נוספים המכילים 'לובשת שמלת כלה'

לבקש סליחה על מעשה שעשיתי

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על כך, שאתם בהצלחה תיפטרו ממורכבות בעניינים.

> חלומות נוספים המכילים 'לבקש סליחה על מעשה שעשיתי'

להשמין

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר התגשמות תקוותיכם וחלומותיכם.

> חלומות נוספים המכילים 'להשמין'

ליגלוג

לפי האמונה הרווחת אם החולם מלגלג על מישהו בחלום – יתכן שמישהו יעליב אותו.

> חלומות נוספים המכילים 'ליגלוג'