Understand My Dreams Logo

סמלים המתחילים באות - מ - עמוד 7

תפריט

מה הפירוש בחלום של סמלים המתחילים באות - מ - עמוד 7

מיפ עמוקים

לפי תודעה רוחנית סמל לרגשות ורגשנות

> חלומות נוספים המכילים 'מיפ עמוקים'

מישהו גבוהה מאשר הוא במציאות

לפי תודעה רוחנית הערכה לא נכונה של מישהו שאתה מכיר

> חלומות נוספים המכילים 'מישהו גבוהה מאשר הוא במציאות'

מישהו קורא בשמי בחלום

לפי האמונה הרווחת זהו סימן כי בקרוב תתבקש עזרתך.

> חלומות נוספים המכילים 'מישהו קורא בשמי בחלום'

מישהו צוחק

לפי האמונה הרווחת סימן טוב. החלום מבשר הצלחה בכל אשר תתחילו.

> חלומות נוספים המכילים 'מישהו צוחק'

מסוק

לפי האמונה הרווחת לראות מסוק בחלום לפעמים מצביע על סכנה פוטנציאלית, או על כך, שהחולם רוצה לברוח ממציאות החיים.

> חלומות נוספים המכילים 'מסוק'

משקפים

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר שינויים בחיי של החולם בגלל אנשים לא מוכרים.

> חלומות נוספים המכילים 'משקפים'

מטחנת מים

לפי האמונה הרווחת להיות במטחנת מים בחלום – סימן טוב. לסוחרים החלום מבשר גדילת רווחים מהעסק, למאוהבים החלום מבשר אושר באהבה.

> חלומות נוספים המכילים 'מטחנת מים'

מערבולת בים

לפי תודעה רוחנית קשיים רלוונטיים בפרנסה

> חלומות נוספים המכילים 'מערבולת בים'

מים יוצאים מהחזה

לפי תודעה רוחנית השקעה מרובה שלך למען עבודה וקריירה

> חלומות נוספים המכילים 'מים יוצאים מהחזה'

מים קפואים

לפי תודעה רוחנית פרנסה או כספים שמתעכבים

> חלומות נוספים המכילים 'מים קפואים'

מים עם כרשים

לפי תודעה רוחנית פרנסה בעבודה - זהירות !!!!

> חלומות נוספים המכילים 'מים עם כרשים'

מספרה- תספורת

לפי תודעה רוחנית התחדשות

> חלומות נוספים המכילים 'מספרה- תספורת'

מכונית נעצרת

לפי תודעה רוחנית איבוד שליטה על חייך , החיים נכנסו למצב של קיפאון זמני.

> חלומות נוספים המכילים 'מכונית נעצרת'

מעלית נפתחת ונפילה ממנה

לפי תודעה רוחנית עליה וקידום בעבודה אך יש חשש לכישלון

> חלומות נוספים המכילים 'מעלית נפתחת ונפילה ממנה'

מגש מלא בתפוחים אדומים גדולים

לפי תודעה רוחנית חלום יפה , פיתויים ואזהרות

> חלומות נוספים המכילים 'מגש מלא בתפוחים אדומים גדולים'

מחכה לרכבת ואז עולה על הרכבת

לפי תודעה רוחנית הזדמנות חדשה שנקראת בדרכך

> חלומות נוספים המכילים 'מחכה לרכבת ואז עולה על הרכבת'

מה ההבדל בין ריחוף באויר לבין רחיפה באויר?

לפי תודעה רוחנית רחיפה בדרך כללבאמצעות כלי עזר , רחוף יכול להיות רגשי נשמתי

> חלומות נוספים המכילים 'מה ההבדל בין ריחוף באויר לבין רחיפה באויר?'

מטוסים קטנים שדומים לטילים נופלים על אנשים

לפי תודעה רוחנית זהו חלום שבה מהתת מודע שלך מתוך השקפה או פחד במציאות

> חלומות נוספים המכילים 'מטוסים קטנים שדומים לטילים נופלים על אנשים'

מקלל

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר דאגות ואי נעימויות.

> חלומות נוספים המכילים 'מקלל'

מסגד

לפי האמונה הרווחת לראות מבנה של מסגד בחלום מצביע על מאורעות בלתי רגילים בחייך.

> חלומות נוספים המכילים 'מסגד'