להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאקקק

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאקקק