להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים אבא יי

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של אבא יי