להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים אבא קריר

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של אבא קריר