להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים אבל הפעם

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של אבל הפעם