להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים אבל יצאתי

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של אבל יצאתי