להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים אבל עכשיו זה כבר לא סוף העולם

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של אבל עכשיו זה כבר לא סוף העולם