להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים אבנים ובקבוקי

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של אבנים ובקבוקי