Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים אגם

תפריט

מה הפירוש בחלום של אגם

אגם

לפי האמונה הרווחת בקרוב צפוי החולם להנות מפרי השקעתובעבר. צפויות תפניותחיוביות בחיים. הנכנס לאגם מים ידע כי יצליח בדרכו ויעלה לגדולה.

> חלומות נוספים המכילים 'אגם'

אגם מים

לפי האמונה הרווחת אם האגם שבחלום שטוף שמש – החלום מבשר ברית שתסב אושר.

> חלומות נוספים המכילים 'אגם מים'