להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים אגרא דכלה

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של אגרא דכלה