להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים אד ווד סרט

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של אד ווד סרט