להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים אדם לאדם אדם

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של אדם לאדם אדם