להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים אוֹרה בהתשפ

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של אוֹרה בהתשפ