להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים אובאמה גוגמ

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של אובאמה גוגמ