להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים אוואנטי

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של אוואנטי