להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים אוכל כל

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של אוכל כל