להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים אוסטרקיזם

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של אוסטרקיזם