להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים אורירןאהאתהאור

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של אורירןאהאתהאור