להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים אז מתי כבר נעשה את זה אני מחכה לזה מאוד

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של אז מתי כבר נעשה את זה אני מחכה לזה מאוד