להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים אז נדברו יראי יוהה

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של אז נדברו יראי יוהה