להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים אזאטהעטה

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של אזאטהעטה