להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים אחיו רוצח

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של אחיו רוצח