להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים אידיאולוגיק

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של אידיאולוגיק