להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים איור

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של איור