להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים אייגנט

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של אייגנט